Advanced Project Work
2016-2017 - IMT4894 - 7.5sp

Forutsetter bestått

IMT4110 Scientific Methodology and Communication eller tilsvarende

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Erstatter

Se engelsk versjon