Experience-based Master’s Thesis
2016-2017 - IMT4905 - 30sp

Forutsetter bestått

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Supplerende opplysninger

See English version