Fordypning i videoprosessering
2016-2017 - IMT5281 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4811 Image processing and analysis

Fra høst 2014: IMT4202 Image processing and analysis

Anbefalt forkunnskap

IMT4451 Coding and compression of media data

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg. Forberede og presentere en forskningsartikkel på en av samlingene

Læremidler

Et utvalg forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet

Erstatter

IMT5231