Service design, organizations and CSCW
2016-2017 - IMT5391 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4032 Usability and Human Factors in Interaction Design

Anbefalt forkunnskap

IMT5341 Methods in User-centered Design

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon