Computational Image Processing
2016-2017 - IMT6131 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version