Selected Topics in Video Processing
2016-2017 - IMT6161 - 5sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon