Elektro prosjekt
2016-2017 - ELE3391 - 10sp

Forutsetter bestått

Fra og med høsten 2017 er ELE1071 Elektriske kretser eller tilsvarende et forutsetterkrav.

Anbefalt forkunnskap

For studenter på studieretning elektronikk:

 • ELE1051 Elektronikk
 • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere

For studenter på studieretning elkraft:

 • ELE1071 Elektriske kretser
 • ELGB31 Grunnlag, trefas/maskiner og trafo
 • For studenter som skal gjennomføre målinger i lavspentanlegg som del av sitt prosjekt, kreves det at minst en av deltakerne har sertifikat som elektriker eller montør.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med å utføre et prosjektarbeid innen elektro. Dette prosjektarbeidet kan være design, konstruksjon og verifikasjon av et elektronisk system innenfor elektronikk (micro-data, automasjon eller teleteknikk) eller en oppgave innenfor elkraft som f.eks. måling av spenningskvalitet eller relater til nettplanlegging.

Kunnskap:

 • Kjenne til utarbeidelse av prosjektplaner og fremdriftsplaner.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende kunnskap til å løse en teoretisk eller praktisk problemstilling.

Generell kompetanse:

 • Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid.
 • Kunne innhente på selvstendig grunnlag nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Kunne dokumentere et prosjektarbeid skriftlig.
 • Kunne presentere planer og resultater av prosjektarbeidet muntlig.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse.

Emnets temaer

Tema velges ut fra oppgitte eller egendefinerte problemstillinger.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Innlevering av prosjektplan og prosjektrapport.
 • Muntlig presentasjon av prosjektplan.
 • Demonstrasjon/presentasjon  av produkt/prosjekt.
 • Individuell refleksjon.

Alle deler må være bestått.

Læremidler

Supplerende litteratur: Kompendium "Elektronikk Konstruksjon" av Arne Wold og Håkon Solum

Erstatter

ELE3181 Elektronikk konstruksjon og ELE3191 Høgfrekvens konstruksjon