R1-kurs
2016-2017 - REA0001 - 0sp

Anbefalt forkunnskap

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

Etter endt sommerkurs skal studenten ha kunnskaper tilsvarende R1 ved videregående skoler (Se kompetansemål R1). Når emnet er bestått, anses det ved HiG at særkravet om R1 som finnes ved enkelte studieprogram ved HiG er oppfylt.

Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

 • Aritmetikk og algebra: Potenser og røtter, likninger og likningssystemer, polynomer.
 • Funksjoner:
  • Polynomfunksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
  • Grenseverdier og assymptoter.
 • Derivasjon og funksjonsdrøfting.
 • Trigonometri.
 • Vektorregning
 • Sannsynlighetsregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig prøve som må være bestått for å fortsette studiene ved NTNU i Gjøvik. Dette gjelder også for studenter til bachelor i ingenirøfag via Tresemester og y-vei.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli gitt en kontinuasjonsmulighet i uken for oppstart av ordinært høstsemester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i undervisningen på sommerkurset er obligatorisk.
Det kreves minst 80 % frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.
Det arrangeres 5 ukeprøver i løpet av kurset, og det kreves deltakelse på minst 4 ukeprøver for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 82 02 29412 0