Forkurs i matematikk for TRES og Y-vei
2016-2017 - REA0011 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Med fullført sommerkurs REA0001 (R1) og REA0011 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei i høstsemesteret, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning.

Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R2 i videregående skoler. Dette undervises parallelt med REA1141 Matematikk 1 i høstsemesteret.

Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

  • Trigonometriske funksjoner
  • Derivasjon og integrasjon
  • Vektorer i rommet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

En avsluttende skriftlig  prøve.

Prøven kreves bestått for å kunne gå opp til eksamen i REA1141 Matematikk 1

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Prøvene sensureres av intern sensor (emnelærerne).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Kalkulator ikke tillatt.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 82 02 29412 0