Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
2016-2017 - TEK3011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2251 Mekanikk
 • TEK2021 Styrkeberegning
 • TEK2001 Elementmetoden

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om bruddmekanikk og S-N analyse til å beregne levetid. Det innebærer kunnskap om modellenes algoritmer, egenskaper og gyldighet ved design og analyse av konstruksjoner.

Ferdigheter:
Kandidaten skal beherske analysemodeller til å utforme og bestemme utmattingslevetid for konstruksjonskomponenter og konstruksjonssystemer.

Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i samspillet mellom funksjonell utforming av konstruksjoner og bærekraftige konsekvenser.

Emnets temaer

 • Utmattingsberegninger ved hjelp av Bruddmekanikk.
 • Utmattingsberegninger ved hjelp av S-N analyse.
 • Bruk av elementanalyse i levetidsberegninger.
 • Dimensjonering av konstruksjoner mot utmatting.
 • Spenningskorrosjon og korrosjonsutmatting.
 • Forbedring av utmattingslevetid.

Pedagogiske metoder

Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 •  Samlet vurdering av 3 obligatoriske innleveringer (teller 30%)
 •  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen. Vurderingsdelen samlet vurdering av 3 innleveringer neste gang emnet går ordinært.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Læremidler

Kompendium, Dimensjonering av sveiste konstruksjoner mot utmatting og brudd, Fakultet for Marin Teknikk, NTNU, Professor Stig Berge.