Ledelse av integrerte verdikjeder (NTNU i Trondheim)
2016-2017 - TLOG3007 - 10sp