Sustainable manufacturing systems
2016-2017 - TØL4061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Report

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon