Master Thesis
2016-2017 - TØL4902 - 30sp

Forutsetter bestått

se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon