Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet - MISEB

Innledning

Se engelsk versjon

Studiets varighet, omfang og nivå

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Internasjonalisering

Se engelsk versjon

Målgruppe

Se engelsk versjon

Opptakskrav og rangering

Se engelsk versjon

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se engelsk versjon

Tekniske forutsetninger

Se engelsk versjon

Emnetabeller

Experienced-based Master in Information Security: Cyber Operations track

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT4113 Introduction to Cyber and Information Security Technology O 7.5          
IMT4110 Scientific Methodology and Communication O 7.5          
IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis O   7.5        
IMT4123 System Security O   7.5        
IMT4204 Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks O     7.5      
IMT4114 Introduction to Digital Forensics O     7.5      
IMT4213 Cyber Tactics O       7.5    
IMT4214 Cyber Intelligence O       7.5    
IMT4905 Experience-based Master’s Thesis O         15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Experienced-based Master in Information Security: Corporate Forensics track

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT4113 Introduction to Cyber and Information Security Technology O 7.5          
IMT4114 Introduction to Digital Forensics O 7.5          
IMT4130 Cybercrime Investigation O   7.5        
IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis O   7.5        
IMT4204 Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks O     7.5      
IMT4110 Scientific Methodology and Communication O     7.5      
IMT4128 Socio-technical Systems Enabled Crime O       7.5    
IMT4215 Experience–based Specialization Project O       7.5    
IMT4905 Experience-based Master’s Thesis O         15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Experienced-based Master in Information Security: Digital Forensics and Cybercrime Investigation track

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT4114 Introduction to Digital Forensics O 7.5          
IMT4012-PHS Open Source Forensics O 10          
IMT4128 Socio-technical Systems Enabled Crime O   7.5        
Valgemne, 10 ECTS V   10        
IMT4110 Scientific Methodology and Communication O     7.5      
Valgemne, 10 ECTS V     10      
Valgemne, 7,5 ECTS V       7.5    
IMT4905 Experience-based Master’s Thesis O         15 15
Sum: 17.5 17.5 17.5 7.5 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Elective Courses for Digital Forensics and Cybercrime Investigation track

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(Fall) S2(Spring)
IMT4013-PHS Windows Forensics V 10 10
IMT4504-PHS Apple-device Forensics V 10 10
IMT4505-PHS Forensic Tool Development V 10 10
IMT4130 Cybercrime Investigation V   7.5
IMT4215 Experience–based Specialization Project V   7.5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne