Cyber Tactics
KLADD 2017-2018 - IMT4213 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version