Forensic Intelligence and Data Analytics
KLADD 2017-2018 - IMT4503 - 10sp

Forutsetter bestått

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Annet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version