Specialisation in Game Technology
KLADD 2017-2018 - IMT4888 - 7.5sp

Forutsetter bestått

Se Engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se Engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se Engelsk versjon

Emnets temaer

Se Engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se Engelsk versjon

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Se Engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se Engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

No re-sit exam

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Dictionary

Læremidler

Se Engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se Engelsk versjon