Master in Interaction Design - MIXD

Innledning

See English Version.

Studiets varighet, omfang og nivå

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Internasjonalisering

See English version.

Målgruppe

See English version.

Opptakskrav og rangering

See English version.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

See English version.

Tekniske forutsetninger

See English version.

Emnetabeller

Emnetabell for Master i Interaksjonsdesign 2016-2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
IMT4110 Scientific Methodology and Communication O 7.5        
IMT4312 Research Project in Human Computer Interaction O 7.5        
IMT4313 Design, Creativity and Innovation O 7.5        
IMT4309 Usability and Human Factors in Interaction Design O 7.5        
IMT4314 Metoder for brukersentrert design O   15      
IMT4315 Colour in interface design O   7.5      
IMT4310 Experts in Teamwork (EIT) O   7,5      
IMT4205 Research Project Planning O     7.5    
IMT4316 User-centred Information Architecture O     7.5    
Valgemne, 7,5 ECTS V     7.5    
Valgemne, 7,5 ECTS V     7.5    
IMT4904 Master Thesis O       30  
Sum: 30 30 30 30 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forslag til deltidsplan (over 3 år)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT4110 Scientific Methodology and Communication O 7.5          
IMT4309 Usability and Human Factors in Interaction Design O 7.5          
IMT4312 Research Project in Human Computer Interaction O 7.5          
IMT4314 Metoder for brukersentrert design O   15        
Valgemne, 7,5 ECTS V   7.5        
IMT4316 User-centred Information Architecture O     7.5      
IMT4313 Design, Creativity and Innovation O     7.5      
IMT4315 Colour in interface design O       7.5    
IMT4310 Experts in Teamwork (EIT) O       7,5    
Valgemne, 7,5 ECTS V         7.5  
IMT4205 Research Project Planning O         7.5  
IMT4904 Master Thesis O           30
Sum: 22.5 22.5 15 15 15 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner som er åpne for alle studenter tatt opp på MID:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT3950008 Veifinningssystemer V   5    
IMT5391 Service design, organizations and CSCW V   5    
TØL4003 Philosophies of social science V     5  
Specialisation Course V   7.5 7.5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Dersom studenter oppfyller opptakskravene til andre programmer, slik som Master in Applied Computer Science (MACS) og/eller Master in Information Security (MIS), kan emner fra disse programmene velges som valgemner (etter søknad). Det samme gjelder for emner fra andre master- og bachelorprogrammer.

Det er mulig å inkludere opptil 7,5 studiepoeng fra relevante bachelorprogrammer (kun emner med 3000-kode), vurdert individuelt etter søknad (disse studiepoengene kan imidlertid ikke være del av nødvendige studiepoeng for opptak til masterprogrammet – hvis så, må poengene erstattes med nye studiepoeng).


Valgemner med spesielle opptakskrav

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4306 Introduction to Research in Mobile/Wearable Technology V   7.5    
IMT4307 Introduction to Research on Serious Games and Gamification V   7.5    
IMT4308 Introduction to Research on Web Technologies V     7,5  
IMT4072 Cross-media Color Reproduction V     5  
IMT3662 Mobile Development Theory V     7.5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne