Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Medieproduksjon


Årsstudium i medieproduksjon gir grunnleggende teori og innføring i inn­holdsproduksjon, storytelling og prosjektarbeid tilknyttet produksjoner i moderne medier

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Årsstudium i medieproduksjon gir deg basis­kunnskaper om utforming, teknologi og arbeidsprosesser i lyd-, bilde- og web­produksjoner. Innholdet i første sem­ester har hovedsaklig fokus på nødvendige teknologier for publisering av informasjon, typografiske virkemidler og akademisk skriftproduksjon. Det andre semesteret er i større grad rettet inn mot praktiske produksjoner innen ­områdene video, web og trykksaker.

HiG tilbyr et godt miljø for webbasert publisering og for produksjon av lyd og video. Vi har godt utstyrte medielabora­torier, portabelt utstyr av høy kvalitet og et sterkt fagmiljø.

Videre studier

Et ettårig studium i medieproduksjon egner seg som introduksjonsstudier innen mediefag. Årsstudiet kvalifiserer til å søke om overflytting inn i 2. klasse på Bachelor i medieproduksjon ved HiG (det kan tilrettelegges for overgang til andre studier). Studiet er også egnet som påbygning til annen fullført utdanning.

Jobbmuligheter

Studiet gir grunnleggende kunn­skaper innen et stort og komplekst fagfelt. ­Studiet vil fungere spesielt godt i ­komb­ina­sjon med tidligere utdanning.