Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Spillprogrammering


Spillprogrammering er et stort fagfelt som er relevant for mange bransjer, der dagens spillprogrammerere må ha stor forståelse for teknologien som ligger bak krevende grafiske fremstillinger. Et godt dataspill må ha god ytelse selv med begrensede ressurser, som for eksempel et spillmiljø på en mobiltelefon.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Med Bachelor i spillprogrammering vil du inneha den generelle IT-kompetansen som karakteriserer enhver dyktig programmerer. Du vil også ha en helhetlig forståelse for de IT-omgivelser et spill skal fungere innen, alt fra maskinvareforståelse og datanettverk, til fokus på sluttbrukerne. Studiet er bygd opp med hovedfokus på grunnleggende IT-kunnskaper sammen med spilldesign og grafikkprogrammering de to første årene. Det tredje året er spisset mot spillprogrammering.

Prosjektarbeid er en utbredt arbeidsform og studiet avsluttes med et større utviklingsoppdrag, ofte gitt av en næringslivsbedrift. Høgskolen tilbyr studentene meget gode arbeidsforhold med et stort antall moderne laboratorier tilpasset behovene i de enkelte emner. Du vil møte forelesere i et høykompetent fagmiljø med et klart hovedfokus på undervisning, men ansatte og studenter involveres også i forskningsaktiviteter i regi av avdelingens professorer. Du vil oppleve et inspirerende og aktivt studiemiljø med studenter fra forskjellige IT- og medieutdanninger.

Videre studier

I tillegg til å danne en god plattform for en yrkeskarriere er studiet også et godt utgangspunkt for videre mastergradsstudier som Master in Information Security og Master in Applied Computer Science ved HiG.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning har du en solid programmeringsutdanning som gir gode mulighet til ulike jobber i spillselskaper og innenfor underholdningsindustrien. Utdanningen gir deg også et godt grunnlag til å møte de behov bedrifter som utvikler systemer for e-læring, visualisering, simulering, interaktive webapplikasjoner og grafikkbaserte datasystemer har. Dette gir deg gode sjanser for en utviklende jobb innen fagområdet, og andre bransjer med behov for dyktige programmerere.