Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Ingeniørfag - data


Dette er en utdanning som kombinerer det beste fra de spesialiserte informatikkutdanningene og de tradisjonelle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir et godt grunnlag i datateknikk, matematikk og teknisk-naturvitenskapelige fag, samt varig og verdifull kompetanse om hvordan datateknikk kan benyttes. En dataingeniør vil fungere som brobygger mellom informatikere, teknologer og ledere i både næringsliv og offentlig forvaltning.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

I løpet av de to første årene legges det et solid fundament i datateknikk med hovedvekt på programmering, samt ingeniørfaglige emner som matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og økonomi. Det tredje året star man relativt fritt til å velge innretning, men uansett hvordan man velger vil man fordype seg i samspillet mellom datateknikk og de teknisk-naturvitenskapelige anvendelsene.

Prosjektarbeid står sentralt som arbeidsform gjennom studiet, og studiet avsluttes med et større prosjekt i siste semester (bacheloroppgaven) der man får bruk for en stor del av kompetansen man har opparbeidet seg gjennom studiet. Det avsluttende prosjektet gjennomføres på oppdrag for en bedrift eller en offentlig institusjon.

Høgskolen tilbyr studentene meget gode arbeidsforhold med et stort antall modern laboratorier, auditorer, grupperom og undervisningsrom tilpasset behovene I de enkelte emner. Du vil møte engasjerte forelesere i et kompetent fagmiljø. Informatikkollegiet er opptatt av å drive god undervisning. Utover i studiet involveres studentene også gjerne i forskningsaktiviteter i regi av avdelingens professorer.

Videre studier

Studiet gir spesielt gode valgmuligheter for videre studier på masternivå. Der i blant Master in Information Security og Master in Applied Computer Science. Senere kan man også gå videre på PhD in Information Security og Computer Science ved Høgskolen i Gjøvik. I tillegg til dette kvalifiserer man til en rekke masterstudier i inn- og utland.

Jobbmuligheter

  • Systemutvikler (analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer)
  • Programmerer (utvikle programvare i både lavnivå- og høynivåspråk, programmere store og distribuerte systemer)
  • Systemadministrator (sette opp nettverk og nettverkstjenester, planlegge driftsrutiner, installering, konfigurering og sikring av datasystemer)