Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Ingeniørfag - data

Dataingeniør er en utdanning som tar sikte på å gi deg varig og verdifull kunnskap om hvordan datasystemer utvikles og fungerer hver for seg, og hvordan løsningene knyttes sammen i et nettverk. Informasjonsteknologi spiller en sentral rolle i utviklingen innen næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir også kunnskaper om det realfaglige fundamentet informasjonsteknologien bygger på.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

For å gjøre studentene til gode infor­ma­tik­ere inngår en rekke emner innen informatikk, hvor vi legger særlig vekt på programmering. Kunnskaper innen real- og samfunnsfag bidrar til å gjøre kandidat­ene tilpasningsdyktige. Ved å velge ulike valgfag tredje året kan man oppnå dybdekunnskap innen ønskede temaer.

Prosjektarbeid er en utbredt arbeidsform det siste året, og man avslutter studiet med et større utviklingsoppdrag ofte for en næringslivsbedrift. Målet er å utdanne gode informatikere som har dybde­kunnskap innen utvikling og datasystemer.

Høgskolen tilbyr studentene meget gode arbeidsforhold med et stort antall moderne laboratorier tilpasset behovene
i de enkelte emner. Du vil møte engasjerte forelesere i et kompetent fagmiljø. Infor­matik­kollegiet har hovedfokus på å drive god undervisning. Ansatte og studenter involveres også gjerne i forsknings­aktiviteter i regi av avdeling­ens professorer.

Videre studier

Studiet gir spesielt gode valgmuligheter for videre studier på masternivå. Der i blant Master in Information Security og Master in Applied Computer Science. Senere kan man også gå videre på PhD in Information Security og Computer Science ved Høgskolen i Gjøvik. I tillegg til dette kvalifiserer man til en rekke masterstudier i inn- og utland.

Jobbmuligheter

  • Systemutvikler (analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer)
  • Programmerer (utvikle programvare i både lavnivå- og høynivåspråk, programmere store og distribuerte systemer)
  • Systemadministrator (sette opp nettverk og nettverkstjenester, planlegge driftsrutiner, installering, konfigurering og sikring av datasystemer)