Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er forståelse av informasjonssystemer og kunnskap om hvordan du kan utvikle eller ivareta eksisterende systemer til å møte fremtidens trusselbilde. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig fagfelt som spenner fra teknisk kunnskap om maskinene og systemene, via psykologien omkring svindelforsøk og forfalskninger til lovverk og ledelse. Gjennom utdanningen får du en solid kunnskapsbase i informatikk i tillegg til spesialisering innen tekniske, organisatoriske og juridiske aspekter av informasjonssikkerhet.

Studiets innhold

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak ved de fleste IT-relaterte masterstudier i Norge og i utlandet (blant annet til Master in Applied Computer Science og Master in Information Security ved HiG).

Jobbmuligheter

Med en bachelor i informasjonssikkerhet fra HiG vil du kunne søke jobber som programmerer eller systemadministrator med spesielt ansvar for ivaretakelse av sikkerhetsmessige aspekter ved datasystemer. Du vil være i besittelse av en unik og etterspurt kompetanse i næringslivet, nemlig som en informatiker som også er spesialist innen informasjonssikkerhet.