Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Informasjonssikkerhet


Informasjonssikkerhet er forståelse av informasjonssystemer og kunnskap om hvordan du kan utvikle eller ivareta eksisterende systemer til å møte fremtidens trusselbilde. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig fagfelt som spenner fra teknisk kunnskap om maskinene og systemene, via psykologien omkring svindelforsøk og forfalskninger til lovverk og ledelse. Gjennom utdanningen får du en solid kunnskapsbase i informatikk i tillegg til spesialisering innen tekniske, organisatoriske og juridiske aspekter av informasjonssikkerhet.

Studentintervju

Les intervjuet her

Studiets innhold

Målet er at du etter å ha fullført studiet, skal kunne forstå og arbeide med en rekke metoder for sikring av informasjon. Enten via gode programmeringsstandarder, brannmurer ved nettverkssikring, ­kryptering av data, eller rett og slett bare god praksis som system­administrator. I tillegg skal du ha forståelse for bruk av nødvendige sikringstiltak i forskjellige situasjoner, basert på risikoanalyse og trusselbilde.

Studiet gir deg i tillegg til spesialiser­ingen innen informasjons­sikkerhet en solid grunnutdanning i informatikk med fokus på de tekniske sidene ved faget. Informasjonssikkerhetsemnene i utdanningen leveres av ansatte ved HiG og Norsk informasjons­sikkerhetslaboratorium (www.nislab.no), et av Europas største akademiske fagmiljøer innen informasjonssikkerhet.

Intervjuer:

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak ved de fleste IT-relaterte masterstudier i Norge og i utlandet (blant annet til Master in Applied Computer Science og Master in Information Security ved HiG).

Jobbmuligheter

Med en bachelor i informasjonssikkerhet fra HiG vil du kunne søke jobber som programmerer eller systemadministrator med spesielt ansvar for ivaretakelse av sikkerhetsmessige aspekter ved datasystemer. Du vil være i besittelse av en unik og etterspurt kompetanse i næringslivet, nemlig som en informatiker som også er spesialist innen informasjonssikkerhet.