Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Webutvikling


Web er en av de viktigste og mest komplekse kommunikasjons­plattformene i vår tid. Dette stiller store krav til fremtidens webutviklere, som må være både gode designere og kompetente teknologer. På bachelor i webutvikling lærer du å lage innovative og brukervennlige løsninger for morgendagens web.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Når du er ferdig med en treårig bachelor i webutvikling skal du ha blitt en ekspert på to ting: Å utvikle avanserte og robuste webløsninger, og å jobbe kreativt og systematisk for å utvikle innovative konsepter for web. Du skal ha lært å ta tak i et løselig formulert oppdrag fra en kunde og utvikle dette til et tydelig definert konsept som møter både kundens og brukernes behov, og deretter implementere en ferdig, vel­fungerende webløsning.

Emnene i studiet følger denne todelingen: På den ene siden en rekke teknologiemner som gir innføring i webteknologier og programmering. På den andre siden en rekke emner som gir grunnleggende ferdigheter i design – fra kreativt idéarbeid og proto­typing til brukertesting og prosjektstyring.

Ryggraden i studiet utgjøres av en serie praktiske prosjekter hvor du blir utfordret til å bruke kunnskapen på å løse reelle oppdrag for bedrifter og andre oppdragsgivere. På denne måten får du praktisk arbeids­erfaring allerede fra første studieår.

Studiet har et særskilt fokus på ­mobile media (smarttelefoner, nettbrett og lignende), som de siste årene har blitt en stadig viktigere del av webben. Studiet har 20 studie­poeng med emner som retter seg spesielt mot utvikling for mobile platt­former, og slike plattformer står også sentralt i flere av de praktiske prosjektene.

Studiet inkluderer 30 studiepoeng valgfrie emner, så du får store muligheter til selv å påvirke innretningen på din egen spesialisering. Studiet krever mye tid til teoretisk og praktisk arbeid, og gjenspeiler på den måt­en også den ventende arbeidshverdagen.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak til master­programmet i Interaction Design ved Høgskolen i Gjøvik, samt andre master­programmer nasjonalt og internasjonalt.

Jobbmuligheter

Webutviklere er attraktive jobbsøkere for webdesignbyråer og informasjons- og kommunikasjonsbedrifter av alle slag. Dette gjelder ikke bare selskap innenfor den tradisjonelle mediebransjen (aviser, radio, fjernsyn, film, forlag), men også informasjonsavdelinger og webredaksjoner innenfor alle andre bransjer hvor publi­sering og kommunikasjonsarbeid er viktige arbeidsområder. Utvikling av nettbaserte tjenester og netthandel er også aktuelle arbeidsområder.