Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Color in Informatics and Media Technology (CIMET) and Color in Science and Industry (COSI)


Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse.

Studiets innhold

Begge studiene er teknologiske og tverrfaglige og gir en attraktiv teoretisk og anvendt kompetanse innen fargebildeteknologi. Studiene tilbys gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Gjøvik og University of Eastern Finland, University of Granada og University of Saint-Etienne , og kvalitetssikres gjennom EUs prestisjetunge Erasmus Mundus og Erasmus+ program.

I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Andre semester går inn i tematikker innenfor fargebildeteknologi. De to første semestrene foregår i Spania og Frankrike. I tredje semester velger man mellom spesialisering innen spektral avbildning i Joensuu, Finland eller innen medieteknologi på Gjøvik. Masteroppgaven i fjerde semester kan enten gjennomføres hos en av partnerne eller i et eksternt forsknings- eller industrimiljø.

Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene . Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Opptaket vil bli basert på en bred vurdering av faglig kompetanse basert på gjennomført bachelorgrad innen informatikk, fysikk eller matematikk (eller tilsvarende).

For mer informasjon:

COSI: http://master-colourscience.eu/programme/cosi-master-degree/

CIMET: http://master-colourscience.eu/programme/cimet-master-degree/

Se en informasjonsfilm om CIMET-masteren 

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Studiet gir en spesialkompetanse som gir unike jobbmuligheter innen flere bransjer, både innenlands og utenlands, samt gode muligheter for videre forskning og studier på PhD-nivå.

Emner høst 2014, semester 3

Emner vår 2015, semester 4

Mandatory course

ECTS

IMT4903 Master thesis CIMET 30