Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Color in Informatics and Media Technology

Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse.

Studiets innhold

Studiet er teknologisk og tverrfaglig og omfatter emner innen fargevitenskap, bildebehandling, informatikk og medieteknikk, som en blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Videre tilbys spesialiseringer innenfor tre områder:
fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi. I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Dette semesteret kan gjennomføres enten ved Høgskoleni Gjøvik eller ved en av de samarbeidende institusjonene, University of Joensuu (Finland), University of Granada (Spania) eller University of Saint-Etienne (Frankrike). Den første spesialiseringen i andre semester gjennomføres enten i Granada eller Saint-Etienne. Den andre spesialiseringen i tredje semester tas enten i Joensuu eller Gjøvik. I løpet av de første tre semestrene vil studentene dermed bo og studere ved to eller tre universiteter i forskjellige land, og vil tilegne seg verdifull internasjonal kompetanse og erfaring.

Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene . Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Opptaket vil bli basert på en bred vurdering av faglig kompetanse basert på gjennomført bachelorgrad innen informatikk, fysikk eller matematikk (eller tilsvarende).

Se en informasjonsfilm om CIMET-masteren 

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Studiet gir en spesialkompetanse som gir unike jobbmuligheter innen flere bransjer, både innenlands og utenlands, samt gode muligheter for videre forskning og studier på PhD-nivå.

Emner høst 2014, semester 3

Emner vår 2015, semester 4

Mandatory course

ECTS

IMT4903 Master thesis CIMET 30