Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Information Security


Samfunnet blir stadig mer avhengig av digital informasjons-­ og kommunikasjonsteknologi. Det gjør oss sårbare. Denne sårbarheten må reduseres og håndteres, og en mastergrad i informasjonssikkerhet vil gi deg et solid utgangspunkt for å bli en viktig brikke i fremtidens samfunn.

Heltid og deltid

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium både på campus og nettbasert. Å studere fra distanse innebærer inntil tre obligatoriske samlinger i semesteret, les mer om deltidsstudium her.

Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under IMTs Year Schedule

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Studiet skal gi deg ferdigheter som gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget i både offentlig og privat sektor på en profesjonell måte. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, og krever en solid basis i informatikk og matematikk.

Etter å ha fullført studiet skal du ha kunnskaper og ferdigheter om relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved faget informasjons­sikkerhet. Dette tilegner du deg gjennom obligatoriske emner, fordypningsemner og en masteroppgave med spesialisering innen minst ett faglig tema innenfor anvendt ­eller teoretisk informasjonssikkerhet.

Som student ved Master i informasjons­sikkerhet blir du en del av det ­inter­nasjonale fagmiljøet rundt Norsk ­­informasjons­sikkerhetslaboratorium (www.nislab.no) med blant annet ukentlige vitenskapelige seminarer, månedlige spesialinviterte gjesteforelesere og årlige hackingkonkurranser.

All undervisning foregår på engelsk. Studiet kan fordeles over 2 til 4 år og er tilrettelagt for kombinasjon av jobb og studier. Det tilbys nettbasert undervisning og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til et par ganger per semester.

Studiet har tre studieretninger:

 • Technology
 • Management
 • Digital forensics

De vil være et obligatorisk oppstartseminar for nye masterstudenter TIRSDAG 18. august 2015.

Fokusområder i studiet:

 • Crypthography and security mechanisms
 • Network security
 • Intrusion detection and prevention
 • Digital an computational forensics
 • Security management
 • Biometric authentication
 • Information warfare
 • Wireless communication security
 • Legal aspects of information security
 • Organisational and human aspects of information security
 • Risk analysis

Laboratorier:

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland, deriblant  Høgskolen i Gjøviks egne PhD-utdanninger i informasjonssikkerhet og informatikk.

Jobbmuligheter

Fullført studium vil kvalifisere deg til ­eksempelvis:

 • Systemutvikling og programmering i ­sikkerhetskritiske prosjekter (betalings­systemer, spillesystemer, valgsystemer o.l.)
 • Gjennomføring og ledelse av risikoanalyser
 • Sikkerhetsledelse og sikkerhetsrådgivning
 • Ivaretakelse av sikkerheten ved drift av datasystemer
 • Utvikling av sikre kommunikasjons­løsninger
 • Forskning og utvikling

 Les mer om studiet:  

 www.nislab.no