Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Information Security

Samfunnet blir stadig mer avhengig av digital informasjons-­ og kommunikasjonsteknologi. Det gjør oss sårbare. Denne sårbarheten må reduseres og håndteres, og en mastergrad i informasjonssikkerhet vil gi deg et solid utgangspunkt for å bli en viktig brikke i fremtidens samfunn.

Heltid og deltid

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium både på campus og nettbasert. Å studere fra distanse innebærer inntil tre obligatoriske samlinger i semesteret, les mer om deltidsstudium her.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Studiet skal gi deg ferdigheter som gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget i både offentlig og privat sektor på en profesjonell måte. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, og krever en solid basis i informatikk og matematikk.

Etter å ha fullført studiet skal du ha kunnskaper og ferdigheter om relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved faget informasjons­sikkerhet. Dette tilegner du deg gjennom obligatoriske emner, fordypningsemner og en masteroppgave med spesialisering innen minst ett faglig tema innenfor anvendt ­eller teoretisk informasjonssikkerhet.

Som student ved Master i informasjons­sikkerhet blir du en del av det ­inter­nasjonale fagmiljøet rundt Norsk ­­informasjons­sikkerhetslaboratorium (www.nislab.no) med blant annet ukentlige vitenskapelige seminarer, månedlige spesialinviterte gjesteforelesere og årlige hackingkonkurranser.

All undervisning foregår på engelsk. Studiet kan fordeles over 2 til 4 år og er tilrettelagt for kombinasjon av jobb og studier. Det tilbys nettbasert undervisning og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til et par ganger per semester.

Studiet har tre studieretninger:

 • Technology
 • Management
 • Digital forensics

Fokusområder i studiet:

 • Crypthography and security mechanisms
 • Network security
 • Intrusion detection and prevention
 • Digital an computational forensics
 • Security management
 • Biometric authentication
 • Information warfare
 • Wireless communication security
 • Legal aspects of information security
 • Organisational and human aspects of information security
 • Risk analysis

Laboratorier:

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland, deriblant  Høgskolen i Gjøviks egne PhD-utdanninger i informasjonssikkerhet og informatikk.

Jobbmuligheter

Fullført studium vil kvalifisere deg til ­eksempelvis:

 • Systemutvikling og programmering i ­sikkerhetskritiske prosjekter (betalings­systemer, spillesystemer, valgsystemer o.l.)
 • Gjennomføring og ledelse av risikoanalyser
 • Sikkerhetsledelse og sikkerhetsrådgivning
 • Ivaretakelse av sikkerheten ved drift av datasystemer
 • Utvikling av sikre kommunikasjons­løsninger
 • Forskning og utvikling

 Les mer om studiet:  

 www.nislab.no