Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Ingeniørfag - maskin


Som maskiningeniør kreves det kunnskaper og ferdigheter i valg av riktige materialer, utforming av produktet, beregning av styrke, tilrettelegging for produksjon og produksjonsledelse. Har du lyst til å skape noe nytt og samtidig lede mennesker er dette et studium for deg. I løpet av 3 år på HiG får du innblikk i hele prosessen, fra idé til ferdig produkt.

Heltid og fleksibelt

Bachelor i ingeniørfag - maskin tilbys både som heltidsstudium på campus, og som fleksibelt studium på deltid. Les mer om fleksibel ingeniørutdanning.

Studentintervju

Les studentintervju

Studiets innhold

Bak nesten alt teknisk utstyr står det en ingeniør med bakgrunn fra industriell design. Han ­eller hun skal vurdere hvordan produktet skal design­es, hvordan ­produksjonen skal ledes og kvaliteten sikres, samtidig som det stilles miljøkrav man må forholde seg til.

Studie­retningen gir deg kunnskaper i kreativ problem­løsning ved å studere prosessen fra idé til ferdig produkt, foreta material­valget til og styrkeberegningen av statiske og dynamiske konstruksjoner. Du får gode ferdig­heter i data­simulering og etterprøving i labora­toriet, hvordan velge produksjons­metoder og hvordan designe produksjons­prosesser. Utdanningen er bygd opp og gjennomføres i nært samarbeid med industrien i regionen

Maskin har studieretningen industriell design.

Videre studier

Du er kvalifisert til å starte på masterstudier i inn- og utland. Bachelorstudiet i ingeniør­fag, maskin kvalifiserer deg for opptak til Master in Sustainable ­Manufacturing ved HiG, samt andre master­studier i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet ingeniør kan du velge blant mange typer jobber innen:

  • Ledelse og administrasjon
  • Konstruksjon og design
  • Prosjektering
  • Kvalitetssikring
  • Konsulentvirksomhet