Spesialsykepleie- fag og yrkesutøvelse
2006-2007 - AIO017 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten viser faglig innsikt og evne til refleksjon, i konkrete lærings- og pasientsituasjoner ved å integrere teori og praksis.

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene; sykepleiefaglige emner, medisinske- og naturvitenskapelige emner og anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Flervalgstest(er) (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 1 uke (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor ved hjemmeeksamen, flervalgstest sensureres av emnelærer(e).

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt hjemmeeksamen og flervalgstest settes opp førstkommende semester dersom ikke annet er avtalt med studieprogramansvarlig.