Hospiteringspraksis - studieenhet 1
2006-2007 - HOP1001 - 7sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har:
- innsikt i helsefremming til foreldre, barn og ungdom
- innsikt i forebyggende sykepleieoppgaver til foreldre, barn, unge og eldre
-kjennskap til risikofaktorer i bo- og arbeidsmiljø

Emnets temaer

Forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til sykepleierens forebyggende funksjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Obligatorisk tilstedeværelse i praksis. Oppgaveløsning består av 3 rapporter.
I tillegg må dokumentasjon på tilstedeværelse leveres underskrevet i papirformat til emneansvarlig.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter individuell studiesamtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Pensumlitteratur ligger i undervisningsplan for studieenhet 1.