Digital radiografi og bildebehandling
2006-2007 - RAD8011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • RAD8001 - Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg generell teoretisk og praktisk kunnskap om og behandling av digitale bilder, med spesiell relevans til medisinske anvendelser.

Emnets temaer

- Digitale bilders anatomi: bildeformater, Fourierrepresentasjon
- Bildefangst (sampling og kvantisering), detektorer, bildeplater, pre-prosessering, artefakter
- Digitale bilders anatomi: bildeformater, Fourierrepresentasjon
- Bildefangst: detektorer, bildeplater, sampling og kvantisering, pre-prosessering, artefakter
- Grunnleggende statistikk med relevans for bilder, statistiske fordelinger, mål, fotonstatistikk, signal/støy -forhold, geometrisk oppløsning, kontrast
- Tekniske kvalitetsmål: SNR, kontrast/støy, kontrast/ detalj, MTF, NPS, DQE
- Bildekompresjon
- Bildevisning: histogramteknikker (LUT), skjermer
- Bildeforbedring: filtrering og konvolusjoner, kantfinning
- Analyse: ROI målinger, egenskapsuttrekking
- Gjenkjenning, klassifikasjon og tolking, datamaskinassistert radiologi
- Bildesyntese: bildearitmetikk, transformasjoner, 3D framstilling, bildesekvenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

i grupper, egenøvelser.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen egen kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratorieøvelser

Læremidler

H. K. Huang PACS and Imaging Informatics : “Basic Principles and Applications" (Wiley-Liss)
Kompendier

 

Supplerende opplysninger

Emnet bruker dataverktøyet ImageJ