Bildekvalitet og bildeoptimering
2006-2007 - RAD8021 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • RAD8001 - Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk
  • RAD8011 - Digital radiografi og bildebehandling

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om kvalitetsvurderinger av medisinske bilder

Emnets temaer

- Betraktningssituasjonen, persepsjon, det menneskelige øyet, skjermkalibrering
- Metoder for kvalitetsbedømmelse: ROC-analyse, vurdering ved sammenligning av grupper av bilder
- Bildeoptimalisering
- Kvalitetskontroll av bildesystemer
- IHE, Integrating the Healthcare Enterprise

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

i grupper.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

H. K. Huang PACS and Imaging Informatics : “Basic Principles and Applications" (Wiley-Liss)
Kompendier