Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
2006-2007 - SPL1021 - 7sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om og forstår betydningen av:
- sammenhengen mellom samfunnsforhold, levekår og helse
- folkehelsen før og nå og variasjoner i helstilstanden i befolkningen
- velferdstatens utvikling
- helsefremmende- og forebyggende arbeid for friske og utsatte grupper i alle aldre
- hvordan det helsefremmende- og forebyggende arbeidet er organisert på ulike nivåer og kjenner lovgrunnlaget
- vitenskapsteori og metode (sykepleierens faglige og vitenskaplige grunnlag)

- har erfaring med prosjekt som metode

Emnets temaer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - begreper, vitenskapelig teori og metode.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig fremføring (teller 50%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Aktiv deltagelse i prosjekt, prosjektrapport og prosjektframlegg og responsgruppe

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Emnelærere betyr i denne sammenheng basisgruppeveildere

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter individuell studiesamtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 1.