Multimedieproduksjon
2006-2007 - IMT1071 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon. De skal opparbeide seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i opptaksteknikk for enkameraproduksjon og lydinnspilling med redigering, fortellerteknikk og dramaturgi for publisering mot flere mediekanaler. Videre skal studentene kjenne til hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon.

Emnets temaer

- Mediekunnskap
- Produksjonsplanlegging
- Fortellerteknikk
- Dramaturgi
- Kameralære
- Mikrofonlære
- Lydlære studioteknikk
- Redigering
- Lyssetting og spesialeffekter
- Digitalisering, komprimering og distribusjon
- Digital medierepresentasjon
- Lydproduksjonslære for radio

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekt= ett eksamensprosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte milepæler/obligatoriske arbeidskrav underveis være levert til riktig tid og blitt vurdert til "godkjent". Øvingsoppgaver= en lydøving, en kameraøving og en lysøving.

Læremidler

Digital multimedia by Nigel Chapman og Jenny Chapman.
ISBN: 0-470-85890-7
Paperback xix+679 pages
John Wiley & Sons, February 2004

Se link: http://www.macavon.org/digitalmultimedia/index.php

Video i praksis av Jarle Leirpoll