Risikostyring: metodikk og standarder
2006-2007 - IMT1132 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studentene kunne foreta risikoanalyse ved hjelp av ROS-analyse, og kunne utføre informasjonssikkerhetsarbeid etter gjennomgåtte standarder.

Emnets temaer

-Prosjektarbeid
-Informasjonsikkerhet og risiko
-Riskovurderinger/analyser
-Standarder (NS5814, ISO17799 og ISF)
-ROS-analyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

=en større prosjektoppgave. Prosjektplan, rapport(er) og veiledningssamtaler er obligatorisk.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektoppgaven må bearbeides inntil kvalitetsmessig bestått.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)
Prosjektplan
Rapport(er)
Veiledningssamtaler

Læremidler

ISO/IEC NS 17799
ISF (Information Security Forum) - Standard of good practice
NS 5814

Støttelitteratur:
Prosjektarbeid, Gyldendal, Forfatter:Harald Westhagen m.fl