Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2006-2007 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial publisering, flerkanalspublisering og databasesentrert publisering.

Emnets temaer

ARBEIDSFLYT
- Hva er arbeidsflyt
- Kvalitetsdefinisjoner
- Grunnleggende infrastruktur, system og nettverk
- Grunnleggende database- og arkivstruktur
- Flytkart, informasjonsdesign og verdikjedeanalyse
- Publiseringsløsninger/publiseringsvalg
- Programvarevalg
FILFORMATER OG KVALITET FOR ULIKE MEDIETYPER
- teknisk og opplevd kvalitet ved komprimering
- enheters evne til reproduksjon av kvalitet
- statistisk beskrivelse av kvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer (teller 30%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må taes på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

4 milepælinnleveringer i forbindelse med prosjektarbeidet må leveres og godkjennes innen fastsatte frister.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.