Trykksaksproduksjon
2006-2007 - IMT1232 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene har grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte produkter. De skal etter endt kurs kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk, trykk- og ferdiggjøringsprosessen, samt ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser.

Emnets temaer

Førtrykk:
- Digitalt materiale
- Bildebehandling
- Sideombrekking
- Optimalisering for trykk
- Digital arbeidsflyt
Trykk
- Trykkformfremstilling
- Proofing (prøvetrykk)
- Analoge og digitale trykkmetoder
- Fargestyring
Ferdiggjøring
- bokbind og ferdiggjøring
Materialer i grafisk produksjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Opp til 4 gruppearbeider

Læremidler

Bøker:
- Skarsbø, S.E og Aull, M (2005), Moderne trykketeknikker, Vett og viten
- Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
- Skjeggstad, L.E. (2005), Industriell bokbinding og ferdiggjøring, Vett og viten

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater
- Diverse utdelt materiell/notater
- Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
Supplerende litteratur:
- Johansson, K., P. Lundberg og R. Ryberg (2002). Grafisk kokebok. Oslo: Gan Forlag
- Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods. Springer-Verlag: Berlin

 

Erstatter

IMT1092 - Papir, trykk og ferdiggjøring