Ergonomi i digitale medier
2006-2007 - IMT2072 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier. Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder og skal sette studentene i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

Menneskesentrert teknologi
Brukervennlighetsprinsipper
Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
Informasjonsstruktur og navigasjon
Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
Brukermedvirkning
Scenarieteknikk
Rapid prototyping
Formativ-iterativ brukertesting
Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Essay eller prosjektrapport (teller 40%). Hver av delene må bestås separat.
Gjelder essay/prosjektrapport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Cooper, Alan (2004). The inmates are running the asylum. Indianapolis: Sams
- Norman, Donald A. ([1988] 2002). The design of everyday things. New York: Basic Books
- Rosson, Mary Beth, and John M. Carroll (2002). Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction. San Francisco: Morgan Kaufmann