Operativsystemer
2006-2007 - IMT2282 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2272 - Datamaskinarkitektur

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:
- ha innsikt i virkemåten til de viktigste blokkene i et moderne operativsystemer
- kunne ta i bruk LINUX på egen PC
- ha lært bruk av kommandoer, script, systemkall og koding mot kjernen i LINUX

Emnets temaer

Prosesser, tråder, CPU - planlegging, vranglås, lagerhåndtering, virtuelt lager, filsystemer, inn/ut system, flerprosessorsystemer, sikkerhet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)

Læremidler

Tanenbaum: Modern Operating Systems, 2nd edition, ISBN 0-13-031358-0