Farge- og produksjonsstyring
2006-2007 - IMT2421 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. De skal opparbeide seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling samt å forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger. Dessuten skal studenten ha kunnskaper om informasjon- og arbeidsflyt, produksjons- og prosesstyring og kvalitetsstandarder.

Emnets temaer

- Farger og fargesyn
- Fargemetrikk og fargemåling
- Digital bildereproduksjonsteknologi
- Komponenter til Fargestyring
- Bildekvalitet
- Produksjonsstyring og prosesskontroll
- Hva er informasjons- og arbeidsflyt?
- Kvalitetsdefinisjoner
- Internasjonalt arbeid for å sikre grafiske standarder (CIP4, Ghent work group, ISO)
- Prosesser og enheters evne til (re-)produksjon av kvalitet
- Statistisk beskrivelse av kvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver og laboratoriearbeider.

Læremidler

Bøker
- Abhay Sharma (2004) Understanding color management, New York: Thompson
- Tore Berg Hansen og Greta Hjertø (2003) Kvalitet og programvareutvikling, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Norsk Forlag AS
- Forelsesningsnotater

 

Erstatter

IMT2362 - Fargelære