Systemadministrasjon
2006-2007 - IMT3292 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser
  • IMT2282 - Operativsystemer

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne kunne
- få brukere, datamaskiner, nettverk og programvare til å fungere sammen
- planlegge og implementere en enkel, stabil og skalerbar infrastruktur
og i en slik infrastruktur kunne
- feilsøke og rette feil
- automatisere standard driftsoppgaver
- håndtere grunnleggende krav til sikkerhet
- dokumentere på en ryddig måte
- yte support til brukerne og organisasjonen

Emnets temaer

- Programmering i Perl
- Planlegging av infrastruktur
- Innstallering og konfigurering av operativsystemer
- Innstallering og konfigurering av standard tjenester (dns, mail og www)
- Brukeradministrasjon
- Automatisering av driftsrutiner
- Tuning og feilsøking
- Overvåking
- Sikkerhet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen, 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Annen intern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Burgess, M. Principles of network and system administration, second edition. J. Wiley & Sons, 2004