Applikasjonssikkerhet
2006-2007 - IMT3381 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2021 - Algoritmiske metoder
  • IMT2282 - Operativsystemer

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:
- forstå de generelle problemene innen programvaresikkerhet
- ha dyp kunnskap om de mest utbredte sårbarheter innen programvare herunder Buffer Overflow, Race Conditions, Input Validation, m.fl.

Emnets temaer

Sikkerhetsanalyse av systemer, attack trees og kode-nivå sikkerhetsgranskningsverktøy
Buffer overflow, race conditions og andre vanlige trusler for programvareløsninger
Databasesikkerhet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

.

Supplerende opplysninger

Emnet vil bli nøyere spesifisert før oppstart 2007.