Fordypning i medieteknologi
2006-2007 - IMT3391 - 10sp

Forutsetter bestått

60 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1071 - Multimedieproduksjon
  • IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser
  • IMT2291 - WWW-Teknologi
  • IMT2371 - Digital bildereproduksjon og fargestyring

Forventet læringsutbytte

Studenten har dybdekunnskap innen medieteknologi med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer.

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av det medietekniske fagmiljøet innen Institutt for informatikk og medieteknikk.
Et aktuelt tema vil være interaktiv multimedia.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 30%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon i emnett.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)
Tema og problemstilling for prosjektoppgaven skal godkjennes senest én måned etter semesterstart. Statusrapport leveres midtveis i prosjektet.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.