Medieøkonomi
2006-2007 - IMT4071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4061 - Mediekunnskap

Forventet læringsutbytte

Studentene forstår hvordan verdier skapes i ulike typer bedrifter og hvordan innføring av digitale teknologier endrer de økonomiske forutsetningene for bedrifter og andre økonomiske aktører.

Emnets temaer

- Informasjonsøkonomi, informasjon som verdiskapningsfaktor i samfunnet
- Prising av informasjon
- Nettverksøkonomi
- Fastlåsing
- Samarbeid og kompatibilitet
- Elektronisk samhandling
- Markedets respons til teknologiutviklingen
- Medieøkonomiske problemstillinger innen ulike mediebransjer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:

Den nye økonomien, C. Shapiro og H.R. Varian, Hegnar Media AS, utgave 2000 (ISBN: 82-7146-063-3)

 

Annet:

Kompendium redigert av faglærer