XML for publisering
2006-2007 - IMT4391 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg inngående kunnskap om XML og XML-relaterte teknologier slik at de innehar en dypere forståelse for XML-baserte publiserings- og informasjonssystemer.

Emnets temaer

Emnet går grundig gjennom XML og de mest aktuelle XML-relaterte teknologier, med fokus på publisering og parallellpublisering. Områdene som behandles er:
- constraints med DTD og XML Schema
- søkning i XML-strukturer med XPath og XQuery
- transformasjoner mellom ulike XML-vokabularer med XSLT
- layout med CSS og XML Formatting Objects
- programspråkbindinger med DOM og SAX
- samt DocBook og Webtjenester (WSDL, SOAP)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Ett prosjekt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sensurerer utvalg av eksamensoppgaver; intern sensor sensurerer prosjektrapporter.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Bøker:
- XML In A Nutshell, E.R.Harald/W.S.Means, O'Reilly, 2nd eition, utgave 2002 (ISBN: 0596002920)
- An Introduction to XML and Web Technologies, Anders Møller and Michael Schwartzbach, Addison-Wesley, 2006 (ISBN: 0321269667)

Annet:
- Diverse utdelt materialle/notater

Erstatter

IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer

Supplerende opplysninger

Emnet erstatter ca. 50% av IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer