Forprosjekt til masteroppgave
2006-2007 - IMT4441 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Forprosjektet skal sette studentene i stand til å gjennomføre sin masteroppgave innen de tidsrammer som er gitt, og med den kvalitet som forventes.

Emnets temaer

Problemstilling og metodevalg
Bruk av bibliotekressurser
Prosjektplanlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

=Forprosjekt til masteroppgave.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse
Statusrapportering

Læremidler

Paul. D. Leedy and Jeanne E. Ormrod: "Practical research, Planning and design" 8.th Ed, ISBN: 0131108956

Supplerende opplysninger

Overgangsordning for studenter som startet på masterstudier høsten 2005.