Fordypning i fargebildeteknologi
2006-2007 - IMT5201 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4031 - Grafisk kommunikasjon
  • IMT4401 - Digital bildereproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i sentrale forskningsarbeider innen fargebildeteknologi. Studentene skal også ha erfaring fra å gjennomføre egne FoU-prosjekt som bygger på disse og andre arbeider innen området.

Emnets temaer

Grunnleggende fargevitenskap
Visuell psykofysikk og fargens uttrykk
Fysiske modeller for prediksjon av farge
Fargestyring for digitale bildeteknologisystemer
Utstyrskarakterisering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.
Hver student vil ha ett prosjekt å jobbe med.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

 

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
Studentene gis i oppgave å presentere deler av pensum.

Læremidler

Bøker:
Lærebøker oppgis ved semesterstart.

Annet:
Utdelte forskningsartikler

Erstatter

IMT5141 - Fordypning i fargebildeteknologi