Fordypning i elektronisk publisering
2006-2007 - IMT5211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer
  • IMT4391 - XML for publisering
  • IMT4431 - Databaser i elektronisk publisering

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i sentrale forskningsarbeider innen elektronisk publisering. Studentene skal også ha erfaring fra å gjennomføre egne FoU-prosjekt som bygger på disse og andre arbeider innen området.

Emnets temaer

- Transformasjon og tilpasning av innhold
- Personalisering
- Terminal- og nettuavhengighet

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.
Hver student vil ha ett prosjekt å jobbe med.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Et utvalg av forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet