Fordypning i ePresens-produksjon
2006-2007 - IMT5221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4371 - Flermediale produksjonssystemer

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper om nettverksbaserte systemer for mellommenneskelig kommunikasjon av høy kvalitet. Studentene skal ha dypere kunnskaper om fortellerteknikker og prinsipper for kommunikasjon med levende bilder slik at de skal kunne kombinere ulike elementer for å produsere en opplevelse av nærhet og tilstedeværelse.

Emnets temaer

Fortellerteknikker i ePresens produksjoner
Menneskenes ulikheter
Virtuelle rom og kropper
Interaktivitet
Transparent teknologi
Menneskelige sanser

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)
(underveisrapportering).

Læremidler

Knudsen, C. (2004). Prensence Production. Doktoravhandling, KTH.

Et utvalg forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet.