Prosjektledelse
2006-2007 - BYG1181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

- Studentene skal kjenne til og anvende grunnleggende teoretiske prinsipper innenfor tradisjonell og moderne planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
- Studentene skal kunne anvende teoretiske kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
- Studentene skal kunne administrere bedriftens samlede prosjektportefølje (virksomhetsstyring)
- Studentene skal kunne vise at de kan anvende teori og beherske verktøy for prosjektplanlegging innenfor selvvalgt tema i fagoppgaven.

Emnets temaer

- Prosjektadministrasjon - organisering, ledelse og styring
- Kvalitetssikring og HMS i prosjekter
- Innkjøp og kontrakter i prosjekter
- Prosjektøkonomi
- Praktisk/teoretisk utredningsoppgave

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

- Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform
læringsløp
faglig innhold og faglige kilder. - Internettbasert læring med ClassFronter som elektronisk læringsmiljø. - Prosjektet gjennomføres i grupper
de øvrige oppgavene løses individuelle

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurderingen utføres på grunnlag av studentenes arbeider gjennom kurset. Følgende arbeider inngår i den endelige vurdering: - Individuelle øvingsoppgaver - Prosjektoppgave. Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av alle arbeider.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap, 10 % uttrekk vurderes av intern HiG ansatt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tidligst 2 måneder etter ordinær eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå "Godkjent" på flervalgstesten. Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves "Godkjent" for at kurset skal ansees som bestått. Refleksjonsnotat.

Læremidler

Harald Westhagen, "Prosjektarbeid"
Brustad/Jarle, "Prosjektstyring"