Elementmetoden
2006-2007 - BYG3032 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Studenten behersker elementmetoden til design og analyse av byggkonstruksjoner

Emnets temaer

Modellering med solid basiselementer
Modellering med spesialtilpassede basiselementer
Spenningsanalyse
Deformasjonsanalyse

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen foregår på datalab. med bruk av programsystemet Ansys.
Eksamen foregår på datalab. med bruk av programsystemet Ansys.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Gjennomføres ikke

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Finite Element Analysis, Theory and Application with Ansys
Saeed Moaven