Stål- og tre-konstruksjoner
2006-2007 - BYG3071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Å gi studentene videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner.
Studentene skal kunne anvende konstruksjons-standardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS 3472
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Dimensjonering for brannkrav. Tverrsnittsklasse 4
Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS 3470.
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsningen består av omlag 7 oppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

 

Læremidler

Stål: NS3472 av sept. 2001 og Kompendium i "Dimensjonering av stålkonstruksjoner", utg. 2006 av H.B. Fallsen

Tre: NS3470-1 av juli 1999 og Kompendium i "Dimensjonering av trekonstruksjoner", utg. 2006 av H.B. Fallsen